“Hospi”

“Hospi”

Toen ik nog als docent Hospitality werkte, vond ik het belangrijk dat studenten zich bewust waren van wat goede service en minder goede service was. Daarom begon ik elke les met een “Hospi”: een ervaring die ik zelf had meegemaakt in bijvoorbeeld een winkel, hotel, restaurant of aan de telefoon. Ik vertelde eerst het verhaal, waarop de studenten mochten vertellen wat zij van die service vonden en hoe zij dit beter zouden kunnen doen.
Ik moedigde de studenten aan zelf ook met een Hospi te komen. Een positief verhaal was ook heel welkom. Het werd een groot succes en heel leerzaam.

Welke “Hospi” heeft u?